Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

HSSMS-MT
“Najbolji obol kojeg sestra može dati narodu, jeste uvjerenje da je svaki čovjek vrijedan član ljudske zajednice, da ima svoja prava i dužnosti i da ga osposobi za borbu u životu”
17.08.2018.

Sindikat medicinskih sestara o najavi uvođenja paramedikusa u sustav hitne pomoći

Sindikat medicinskih sestara o najavi uvođenja paramedikusa u sustav hitne pomoći

Predsjednik Povjerenstva za hitnu medicinsku pomoć Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara - medicinskih tehničara, Antun Bajan, danas je za Hinu komentirao najavu ministra zdravstva Milana Kujundžića o pripremi sustava paramedikusa u hitnoj medicinskoj pomoći.

Povjerenstvo za hitnu medicinsku pomoć već dugi niz godina upozorava ministre zdravstva na brojne probleme u sustavu hitne medicinske pomoći, potrebu priznavanja beneficiranog radnog staža medicinskim sestrama i medicinskim tehničarima  u hitnoj medicinskoj pomoći pa tako i na problem "kompetencija za hitnu pomoć koje se ne daju nego stječu na fakultetima".  Takav sustav obrazovanja u Hrvatskoj još uvijek ne postoji, iako je dovršen nastavni plan i program kao i akcijski plan provedbe za takvu izobrazbu.

Antun Bajan ističe da bi tako osposobljene medicinske sestre i medicinski tehničari mogli biti bez liječnika u kolima hitne medicinske pomoći te da bi se na taj način riješio i manjak timova T1.

Cijeli intervju možete pročitati niže na poveznicama.

https://slobodnadalmacija.hr/novosti/hrvatska/clanak/id/561412/hoce-li-uvoenje-paramedikusa-u-sustav-hitne-pomoci-rijesiti-goruci-problem-evo-sto-o-tome-misle-medicinske-sestre-i-tehnicari-koji-upozoravaju-na-jedan-kljucan-detalj

https://vijesti.hrt.hr/457228/sindikat-paramedikusi-su-visokoeducirane-sestre-u-hitnoj-pomoci

https://vijesti.rtl.hr/novosti/hrvatska/3242099/demantij-sindikata-paramedikusi-su-visokoeducirane-sestre-u-hitnoj-pomoci/

http://www.seebiz.eu/sindikat-demantira-kujundzica-oko-paramedikusa/ar-180163/

http://hr.n1info.com/a324781/Vijesti/Sindikat-demantira-Kujundzica-oko-paramedikusa.html

https://direktno.hr/domovina/sindikat-o-paramedikusima-rijec-je-o-visokoobrazovanim-medicinskim-sestrama-i-tehnicarima-koji-zamjenjuju-lijecnike-u-hitnoj-pomoci-131041/

https://www.vecernji.hr/vijesti/priprema-se-sustav-paramedikusa-vece-ovlasti-za-sestre-i-tehnicare-1264445