Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

HSSMS-MT
“Najbolji obol kojeg sestra može dati narodu, jeste uvjerenje da je svaki čovjek vrijedan član ljudske zajednice, da ima svoja prava i dužnosti i da ga osposobi za borbu u životu”
16.01.2020.

Sastanak sindikata sa Glavnim tajnikom EPSU-a, 15. siječnja 2020.

Sastanak sindikata sa Glavnim tajnikom EPSU-a, 15. siječnja 2020.

Dana 14. i 15. siječnja u ime Europske organizacije sindikata javnih službi (EPSU) Hrvatsku je posjetio glavni tajnik Jan Willem Goudriaan.

S obzirom da  je Hrvatska u ovom trenutku zemlja koja predsjeda Vijećem Europske unije važno je uključiti sindikate u utvrđivanje prioriteta za hrvatsko predsjedanje Vijećem Europske unije.

To je bio jedan od razloga održavanja radnog sastanka tajnika Europske organizacije sindikata javnih službi (EPSU) sa predstavnicima sindikata iz Hrvatske koji su članice EPSU-a.

Jan Willem Goudriaan istaknuo je važnost zajedničke suradnje sa sindikatima, odnosno jačanje zajedništva u sindikalnom djelovanju.

Također, naglasio je i prioritete EPSU-a, a od važnijih su ulaganje u javni sektor, promocija javnih službi, protivljenje privatizaciji, promocija kolektivnog pregovaranja i socijalnog dijaloga u cilju zaštite radničkih prava.

Sa sindikalne strane sastanku su prisustvovali predstavnici Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara - medicinskih tehničara, Hrvatskog elektroenergetskog sindikata, Samostalnog sindikata radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske i Sindikata, predstavnici Saveza samostalnih sindikata Hrvatske i Nezavisnih hrvatskih sindikata.

Predstavnici sindikata u svom izlaganju istaknuli su aktivnosti koje su uspješno provedene u borbi za radnička prava. Što se tiče socijalnog dijaloga sa Vladom, sindikati očekuju od hrvatske Vlade da omogući što aktivniju ulogu sindikata tijekom hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije.