Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

30 Godina HSSMS-MT
Produljena primjena prava iz granskog kolektivnog ugovora
  22.03.2024.

Produljena primjena prava iz granskog kolektivnog ugovora

Vlada Republike Hrvatske  na sjednici donijela je Odluku o produljenju primjene odredbi o materijalnim i nematerijalnim pravima zaposlenika u javnim službama ostvarenih temeljem granskih kolektivnih ugovora sukladno kojoj se do sklapanja novog kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja primjenjuju materijalna i nematerijalna prava po osnovi rada.

Istekom važenja Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi („Narodne novine“, br. 61/18. i 3/19. - ispravak), Granskog kolektivnog ugovora za zaposlenike u ustanovama kulture koje se financiraju iz državnog proračuna („Narodne novine“, broj 46/18.), Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama („Narodne novine“, br. 51/18. i 122/19.), Kolektivnog ugovora za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama („Narodne novine“, br. 51/18. i 122/19.), Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja („Narodne novine“, br. 29/18., 35/19., 78/19., 92/19., 56/20. i 3/23.) te Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje („Narodne novine“, br. 9/19., 122/19. i 52/20.) i Dodatka I. („Narodne novine“, broj 9/19.), na temelju odredbe članka 199. Zakona o radu („Narodne novine“, br. 93/14, 127/17, 98/19, 151/22, 64/23 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), pravna pravila istih produženo su se primjenjivala još tri mjeseca nakon isteka roka na koji su isti bili sklopljeni.

Nakon prestanka produžene primjene granskih kolektivnih ugovora, a kako bi se omogućila daljnja primjena prava iz granskih kolektivnih ugovora, Vlada Republike Hrvatske Odlukom je osigurala daljnju primjenu materijalnih i nematerijalnih prava ugovorenih u granskim kolektivnim ugovorima na zaposlenike u navedenim javnim službama.

Vlada Republike Hrvatske je jedinstvenom Odlukom o isplati materijalnih i nematerijalnih prava te drugih naknada za zaposlenike ostvarenih iz rada i po osnovi rada temeljem granskih kolektivnih ugovora („Narodne novine“, broj 10/24., u daljnjem tekstu: Odluka), osigurala nastavnu primjenu materijalnih i nematerijalnih prava iz svih granskih kolektivnih ugovora do 1. ožujka 2024., kada su na snagu stupile nove uredbe kojima su propisani koeficijenti za obračun plaće u javnim službama.

Budući da su se prilikom propisivanja visine koeficijenata za obračun plaće Uredbom o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama („Narodne novine“, broj 22/24., u daljnjem tekstu: Uredba) u obzir uzeli određeni dodaci iz granskih kolektivnih ugovora, iste je potrebno isključiti iz daljnje primjene.

 

Odluka o produljenju primjene odredbi o materijalnim i nematerijalnim pravima zaposlenika u javnim službama ostvarenih temeljem granskih kolektivnih ugovora


MSSMZSSNNEPSUPSIMatica Stanogradnja