Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

30 Godina HSSMS-MT
  28.11.2008.

PREGOVARAČKI PROTUPRIJEDLOG MATICE

Matica hrvatskih sindikata održala je  25. studenog konferenciju za tisak na temu:

Pregovarački protuprijedlog sindikata Matice i drugih sindikata javnog sektora, te osvrt na Vladine prijedloge i obrazloženja 

Na konferenciji je prezentiran Pregovarački protuprijedlog koji će, ukoliko ga Vlada prihvati, sindikati Matice dati na referendum među svojim članstvom. 
...tekst protuprijedloga sindikata javnih i državnih službi...

...audio snimka press konferencije...

Neki sindikati državnih službi iznijeli su svoj prijedlog koji možete pogledati u nastavku

...tekst prijedloga sindikata državnih službi...


MSSMZSSNNEPSUPSIMatica Stanogradnja