Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

30 Godina HSSMS-MT
Potpisan Dodatak III Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama
  25.10.2023.

Potpisan Dodatak III Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama

25. listopada 2023. godine potpisan je Dodatak III Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama nakon što je deset sindikata javnih službi odlukama tijela ili provedbom referenduma, prihvatilo ponudu Vlade RH.

Dodatkom III Temeljnom kolektivnom ugovoru ugovoreno je povećanje osnovice za izračun plaće od 5% od 1. listopada 2023. godine (plaća za mjesec listopad koja se isplaćuje u studenom, što znači da će osnovica za izračun plaće koja trenutno iznosi 902,08 eura od 1. listopada 2023. godine iznositi 947,18 eura), povećanje božićnice s dosadašnjih 232,27 eura na 300,00 eura, te iznos novougovorenog materijalnog prava uskrsnice od 100,00 eura.

 Također je ugovoreno da će se, u slučaju da propisi kojima se uređuju plaće u državnoj službi i javnim službama i to novi Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama te dvije uredbe kojima se utvrđuju nazivi radnih mjesta, uvjeti za raspored, klasifikacija radnih mjesta i pripadajući platni razred te koeficijenti za obračun plaće u državnoj službi i javnim službama, ne stupe na snagu do 1. ožujka 2024. godine, pristupiti pregovorima za osnovicu u 2024. godini.

 Ugovoren je i regres u iznosu od 300,00 eura (budući da je iznos regresa za 2023. godinu bio utvrđen Memorandumom o razumijevanju i Odlukom Vlade RH), kao i još neka prava npr. naknada plaće za vrijeme bolovanja, naknada plaće za vrijeme prekida rada do kojeg je došlo u slučaju nastanka izvanrednih okolnosti, odsutnost s posla i sl.

 Prema najavama Vlade RH kroz novi sustav koeficijenata početkom iduće godine očekivan je dodatni rast plaća i to prosječno 12%, a što ukupno iznosi prosječno 17% (5% kroz osnovicu i dodatnih 12% prosječno kroz novi sustav koeficijenata).

Kao što je već rečeno, u slučaju da Vlada RH ipak ne donese uredbe kojima bi se osigurao rast plaća putem koeficijenata do 1. ožujka 2024. godine, obvezala se otvoriti pregovore za dodatan rast osnovice za izračun plaća.

Nakon povećanja osnovice od 4% od 1. svibnja 2022. godine, 6% od 1. listopada 2022. godine te 2% od 1. travnja 2023. godine, povećanja koeficijenata složenosti poslova od 3% do 5,8% od 6. svibnja 2023. godine te uvođenja privremenog dodatka od 100,00, 80,00 i 60,00 eura od 1. lipnja 2023. godine što iznosi povećanje od 4 do 11%, Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara – medicinskih tehničara je ponudu Vlade RH ocijenio kao očekivani korak naprijed u postizanju cilja povećanja plaća medicinskih sestara i medicinskih tehničara u ovoj i sljedećoj godini.

Međutim, sklapanjem Dodatka III Temeljnom kolektivnom ugovoru nije završen naš posao po pitanju kretanja i rasta plaća medicinskih sestara i medicinskih tehničara. U narednom razdoblju očekuje nas borba za pozicioniranje medicinskih sestara i medicinskih tehničara u novom sustavu koeficijenata. U vrlo skorom razdoblju očekujemo poziv Ministarstva zdravstva i njihovo predstavljanje nacrta novih koeficijenata u sustavu zdravstva kako bismo mogli ocijeniti ide li reforma sustava plaća u očekivanom smjeru, a to je da se osigura najavljeni rast plaća zaposlenika kao i da se uvaže naši zahtjevi u ostvarenju tog cilja.

 


MSSMZSSNNEPSUPSIMatica Stanogradnja