Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

HSSMS-MT
“Najbolji obol kojeg sestra može dati narodu, jeste uvjerenje da je svaki čovjek vrijedan član ljudske zajednice, da ima svoja prava i dužnosti i da ga osposobi za borbu u životu”
13.02.2020.

Pogodnosti - UNIQA osiguranje

Pogodnosti - UNIQA osiguranje

UNIQA osiguranje nudi pogodnosti za članove sindikata Matice hrvatskih sindikata i njihovih obitelji.

UNIQA osiguranje za članove sindikata i članove njihovih obitelji nudi police osiguranja sa posebnim popustima:

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje 10%

Dopunsko zdravstveno osiguranje (za 58,00 kn za dob 18-50, odnosno 65,00 kn mjesečno za dob 51-65)

Osiguranje od nezgode (za članove obitelji) 10%

Putno zdravstveno osiguranje (za članove obitelji) 10%

Osiguranje imovine 10%

Letak - UNIQA pogodnosti