Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

HSSMS-MT
“Najbolji obol kojeg sestra može dati narodu, jeste uvjerenje da je svaki čovjek vrijedan član ljudske zajednice, da ima svoja prava i dužnosti i da ga osposobi za borbu u životu”
05.03.2018.

Parafiran Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, 05. ožujka 2017.

Parafiran Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, 05. ožujka 2017.

Na današnjem sastanku u Ministarstvu zdravstva parafiran je Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja za oko 72.000 zaposlenih u sustavu zdravstva kojim je zadržana razina materijalnih i ostalih prava iz dosadašnjeg KU-a, čija je produžena primjena istekla početkom ožujka.

Ministar zdravstva Milan Kujundžić i predsjednici dvaju reprezentativnih sindikata Brankica Grgurić i Stjepan Topolnjak parafirali su tekst usuglašenog Kolektivnog ugovora, nakon čega će tekst ugovora biti upućen u Vladu.

Predsjednica HSSMS MT Brankica Grgurić naglasila je kako je u ovom trenutku najvažnije da su zadržana sva prava zaposlenih, odnosno da će svi radnici u sustavu ostvarivati plaće i materijalna prava kao i dosad.

https://dnevnik.hr/vijesti/hrvatska/postignut-dogovor-o-kolektivnom-ugovoru-za-zdravstvo

https://direktno.hr/u-ministarstvu-zdravstva-parafiran-kolektivni-ugovor-za-zdravstvo

https://www.nacionalno.hr/u-ministarstvu-zdravstva-parafiran-kolektivni-ugovor-za-zdravstvo

http://hr.n1info.com//Vijesti/Usuglasen-kolektivni-ugovor-za-zdravstvo-prava-ostaju-ista.html