Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

HSSMS-MT
“Najbolji obol kojeg sestra može dati narodu, jeste uvjerenje da je svaki čovjek vrijedan član ljudske zajednice, da ima svoja prava i dužnosti i da ga osposobi za borbu u životu”
24.03.2020.

Organizacija rada u zdravstvenim ustanovama - uputa

Organizacija rada u zdravstvenim ustanovama - uputa

Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara uputio je dopis Ministarstvu rada i Ministarstvu zdravstva sa zamolbom dostave upute u vezi rasporeda radnog vremena bračnih i izvanbračnih drugova koji imaju maloljetnu djecu vrtićke i školske dobi, a rade u istim ili različitim zdravstvenim ustanovama.

U nastavku možete pročitati odgovor, odnosno uputu resornog ministra svim zdravstvenim ustanovama.

COVID 19 - Organizacija rada u zdravstvenim ustanovama