Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

30 Godina HSSMS-MT
Održan I. sastanak pregovaračkih odbora Vlade RH i sindikata javnih službi o osnovici za obračun plaća
  22.09.2022.

Održan I. sastanak pregovaračkih odbora Vlade RH i sindikata javnih službi o osnovici za obračun plaća

Jučer, 21. rujna 2022. godine, održan je I. sastanak pregovaračkih odbora sindikata javnih službi i Vlade Republike Hrvatske o osnovici za obračun plaće budući da je u Temeljnom kolektivnom ugovoru koji je potpisan u svibnju ove godine ugovorena obveza ugovornih strana da do kraja rujna 2022. godine trebaju pristupiti pregovorima o osnovici za 2022. godinu.

Svih jedanaest sindikata javnih službi, članova pregovaračkog odbora za sklapanje Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, istaknulo je da ne dolazi u obzir odugovlačenje pregovora kao što je to bio slučaj s pregovorima koji su vođeni oko TKU-a.

U pregovorima ćemo obuhvatiti rast osnovice za 2022., ali i rast osnovice za 2023. godinu budući da je obveza ugovornih strana započeti pregovore za sljedeću godinu prije donošenja Državnog proračuna Republike Hrvatske.

S obzirom da Vlada na sastanak nije došla s konkretnom ponudom, sindikati nisu iznosili svoje zahtjeve već je dogovoreno da će na sljedećem sastanku, koji će se održati u sljedeći četvrtak 29. rujna, obje strane iznijeti svoje prijedloge.

Pred nama je vrlo zahtjevna jesen, upravo zbog snažnog utjecaja inflacije na plaće i njihovog sve većeg zaostajanja za drugim plaćama u zemlji. Predstoje nam pregovori o plaćama koji će u velikoj mjeri odrediti naš društveni položaj i kupovnu moć naših plaća.

 


MSSMZSSNNEPSUPSIMatica Stanogradnja