Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

HSSMS-MT
“Najbolji obol kojeg sestra može dati narodu, jeste uvjerenje da je svaki čovjek vrijedan član ljudske zajednice, da ima svoja prava i dužnosti i da ga osposobi za borbu u životu”
10.07.2020.

OBAVIJEST ČLANOVIMA - Stručna služba Sindikata preselila na lokaciju Draškovićeva 48

OBAVIJEST ČLANOVIMA - Stručna služba Sindikata preselila na lokaciju Draškovićeva 48

Poštovane kolegice i kolege,

obavještavamo vas da se Stručna služba Sindikata preselila na lokaciju Draškovićeva 48 te vas molimo da nam poštu upućujete na adresu:

Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara, Draškovićeva 48, 10000 Zagreb.

Za sve informacije možete nam se i dalje obratiti na:

Tel: +385 1 4811 411

Fax: +385 1 4883 605

E-mail: hssms-mt@hssms-mt.hr