Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

Obavijest članovima - isplata razlike plaće za osnovicu za izračun plaća u javnim službama u visini 6%
  05.02.2021.

Obavijest članovima - isplata razlike plaće za osnovicu za izračun plaća u javnim službama u visini 6%

Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara – medicinskih tehničara je u prosincu 2020. godine uputio sindikalne povjerenike Sindikata da poslodavcima predlože sklapanje nagodbe s članovima Sindikata vezano uz isplatu razlike plaće s osnova uvećane osnovice za izračun plaća u javnim službama u visini 6% za razdoblje od prosinca 2015. godine do siječnja 2017. godine.

Naime, Vrhovni sud Republike Hrvatske je dana 1. prosinca 2020. godine presudu broj Rev-1111/2020 kojom je kao neosnovana odbijena revizija Republike Hrvatske u postupku radi isplate razlike plaće na temelju odredbe članka III Izmjena i dopuna Dodatka Sporazumu o osnovici plaće u javnim službama.

S obzirom na navedeni zaključak Vrhovnog suda, jasno je da radnici zaposleni u javnim službama ostvaruju pravo na uvećanje osnovice za izračun plaća u javnim službama za razdoblje od prosinca 2015. godine pa do siječnja 2017. godine u visini od 6%.

Međutim, većina zdravstvenih ustanova odgovorila je da čeka uputu Ministarstva zdravstva te smo stoga započeli s prikupljanjem dokumentacije i pokretanjem sudskih postupaka za svoje članove.

Isto tako, zajedno s Hrvatskim liječničkim sindikatom te Samostalnim sindikatom zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske, kao reprezentativni sindikati za kolektivno pregovaranje za temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, uputili smo dopis Vladi Republike Hrvatske, Ministarstvu financija, Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i Ministarstvu zdravstva te zatražili da Vlada RH hitno donese odluku o isplati razlike plaće na temelju prava na uvećanje osnovice za izračun plaća u javnim službama u visini od 6% za razdoblje od prosinca 2015. godine do siječnja 2017. godine za članove sindikata kako bismo izbjegli pokretanje daljnjih sudskih postupaka.

Opravdanost navedenog zahtjeva temeljimo na gore navedenoj presudi Vrhovnog suda Republike Hrvatske donesenoj 1. prosinca 2020. godine (broj Rev 1111/2020-2) kojom je kao neosnovana odbijena revizija Republike Hrvatske u postupku radi isplate razlike plaće na temelju odredbe članka III. Izmjena i dopuna Dodatka Sporazumu o osnovici plaće u javnim službama.

Navedenom presudom utvrđeno je sljedeće:

„Dan početka primjene uvećane osnovice iz čl. III. u javnim službama nije odgođen primjenom Izmjena i dopuna Dodatka Sporazumu o osnovici plaće u javnim službama od 26. listopada 2011.

Prema tome, zaključak je suda da odredbom čl. VII Izmjena i dopuna Dodatka Sporazumu o osnovici plaće u javnim službama, zaključenog 26. listopada 2011., nije odgođena primjena odredbe čl. III. o „povratu" osnovice, jer se odredba čl. VII. odnosi na način „usklađivanja pariteta" (jednakosti) između plaća u javnim službama i prosječne plaće u privredi.

Ako bi tijekom započetih sudskih postupka Vlada RH donijela navedenu odluku te članovima Sindikata koji su pokrenuli spor putem Sindikata ponudila  nagodbu, tužitelj, odnosno, član Sindikata ne može prihvatiti nagodbu bez prethodne suglasnosti odvjetnika i Sindikata. Uvjet za prihvaćanje nagodbe reguliranje je plaćanja troškova koji su nastali tijekom postupka.


MSSMZSSNNEPSUPSIMatica Stanogradnja