Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

HSSMS-MT
“Najbolji obol kojeg sestra može dati narodu, jeste uvjerenje da je svaki čovjek vrijedan član ljudske zajednice, da ima svoja prava i dužnosti i da ga osposobi za borbu u životu”
20.03.2009.

NASTAVAK PREGOVORA O SMANJENJU PLAĆA U JAVNIM I DRŽAVNIM SLUŽBAMA U PONEDJELJAK

Danas su u Ministarstvu financija nastavljeni pregovori sindikata javnih i državnih službi i predstavnika Vlade RH o smanjenju plaća državnim i javnim službenicima za šest posto. Podsjećamo, na posljednjem je sastanku  Vlada  sindikatima predložila izmjene kolektivnih ugovora i sporazuma o plaćama, prema kojima bi se osnovica za plaće od 1. travnja vratila na razinu iz 2008. Novi pregovori o plaćama počeli bi tek kada BDP poraste na godišnjoj razini. U nastavku vam donosimo protuprijedlog sindikata koji je na današnjim pregovorima upućen Vladi.

Nakon više od četiri sata pregovora, na kojima nisu približili stajališta o plaćama zaposlenih u javnim i državnim službama, Vlada i sindikati nastavljaju pregovore u ponedjeljak. Do tada će sindikalni predstavnici proučiti novi Vladin prijedlog da se u vezi s plaćama 240 000 zaposlenih u javnim i državnim službama, u dva tromjesečja uzastopce, prati rast bruto društvenog proizvoda koji bi trebao biti 2%. Od službene objave podataka o rastu realnog BDP-a primjenjivala bi se osnovica za plaće iz siječnja ove godine, dakle opet uvećana za šest posto. Novi prijedlog Vlade također vam donosimo u nastavku.

U današnjem broju Novog lista objavljen je komentar novinarke Sanje Modrić o namjeri Vlade da smanji  plaće 240 000 državnih i javnih službenika, profesora, kulturnih i zdravstvenih radnika koji vam donosimo u cijelosti. 

...protuprijedlog sindikata...

...novi prijedlog Vlade RH...

...hrvatska radiotelevizija...

...net.hr...

...novi list...