Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

HSSMS-MT
“Najbolji obol kojeg sestra može dati narodu, jeste uvjerenje da je svaki čovjek vrijedan član ljudske zajednice, da ima svoja prava i dužnosti i da ga osposobi za borbu u životu”
17.05.2019.

Najbolje medicinske sestre dobile priznanja

Najbolje medicinske sestre dobile priznanja

Na prigodnoj svečanosti održanoj u jednoj od dvorana Opće bolnice, održana je dodjela priznanja Zadarsko bijelo srce za 2019. godinu.

Zadarsko bijelo srce za 2019. dodijeljeno je sljedećim medicinskim sestrama i tehničarima:
1. Anka Babić, medicinska sestra, Opća bolnica Zadar,
2. Ivana Mužanović, prvostupnica sestrinstva, Opća bolnica Zadar, a ispred Ureda za sestrinstvo,
3. Goja Edi, medicinski tehničar, Psihijatrijska bolnica Ugljan,
4. Angela Pirović, medicinska sestra, Specijalna bolnica za ortopediju Biograd N/M,
5. Jela Baždarić, medicinska sestra, Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije,
6. Mandica Galić, medicinska sestra, Opće bolnica Zadar, a ispred Hrvatske katoličke udruge medicinskih sestara i tehničara,
7. Antun Čačić, prvostupnik sestrinstva, Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije, a ispred Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara i tehničara-podružnica Zadar,
8. Alma Mavar, medicinska sestra, Ordinacija opće medicine Dražen Grgurević, dr.med., a ispred Hrvatske komore medicinskih sestara i tehničara (HKMS) – podružnica Zadar ,
9. Marica Jakovina, primalja, Opća bolnica Zadar, a ispred Hrvatske komore primalja (HKP) -podružnice Zadar,
10. Maja Kotlar, medicinska sestra, Dom za starije i nemoćne Zadar,
11. Dragana Pirović, medicinska sestra, Centar za rehabilitaciju Sv. Filip i Jakov,
12. Ljiljana Mišlov Brkić, prvostupnica sestrinstva, Zavod za javno zdravstvo Zadar.

Zahvalnica „Zadarsko bijelo srce“ za 2019. za kontinuiranu pomoć i podršku u doprinosu razvoja sestrinstva u Zadarskoj županiji, a ispred Povjerenstva za Zadarsko bijelo srce dodijeljeno je i ovim uvaženim osobama:
– Sanda Ančić, dr. med., Medicinska škola „Ante Kuzmanić“ u Zadru,
– Doc.dr.sc. Mladen Mavar – Ravnatelj Psihijatrijske bolnice Ugljan,
– Doc. dr. sc. Dario Nakić, dr. med., Pročelnik Službe za interne bolesti, ispred Odjela za zdravstvene studije Sveučilišta u Zadru.
– Zvonimir Vrančić, dr. med., dugogodišnji ravnatelj Opće bolnice Zadar, nekadašnji gradonačelnik i dogradonačelnik Grada Zadra,
– Zoran Škrgatić ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Zadar.

Više možete saznati na linku:

http://www.kalelargainfo.hr/najbolje-medicinske-sestre-dobile-priznanja-cestitao-im-i-premijer-plenkovic/