Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

HSSMS-MT
“Najbolji obol kojeg sestra može dati narodu, jeste uvjerenje da je svaki čovjek vrijedan član ljudske zajednice, da ima svoja prava i dužnosti i da ga osposobi za borbu u životu”
23.06.2020.

Međunarodni dan javnih službi, 23.06.2020. - Za poštenu, socijalnu, zelenu i demokratsku Europu!

Međunarodni dan javnih službi, 23.06.2020. - Za poštenu, socijalnu, zelenu i demokratsku Europu!

Izvršni odbor EPSU-a organizirao je obilježavanje Međunarodnog dana javnih službi kao zajedničku prigodu da se zahvalimo svim radnicima javnih službi koji su brinuli za naša društva tijekom vrlo teškog razdoblja.

Također, 23. lipanj je i prilika da naglasimo i ojačamo otpor vladama i poslodavcima koji žele uvesti politike štednje.

Sindikati podržavaju zahtjeve milijuna radnika u javnim službama za većom plaćom i boljim plaćama. Radnici javnih službi žele snažnije pregovaranje i bolja sindikalna prava jer dobar rad zaslužuje dobre kolektivne ugovore.

Mnogi radnici u javnim službama, kao što su žene, radnici koji brinu za starije i nemoćne, suočeni su sa radom u nesigurnim uvjetima i malim plaćama.

Pandemija je pokazala koliko je naš rad važan za naše zajednice, ali s druge strane pandemija je pokazala da su naše javne službe nedovoljno financirane .

Jačanje naših javnih usluga mora biti temeljni dio svake strategije za ponovno pokretanje gospodarstava, otvaranje radnih mjesta i stvaranje društava s više jednakosti u kojima ljudi mogu uživati ​​svoja ljudska prava.

Planovi oporavka europskih zemalja mogu se koristiti za ostvarivanje ciljeva održivog razvoja i u Europskoj uniji provesti stup socijalnih prava.

Želimo zeleni i socijalni ugovor koji se temelji na pojačanoj ulozi javnih usluga na način da nitko ne zaostaje.

Zahtijevamo i poreznu pravdu, tako da bogate i multinacionalne korporacije plaćaju svoj pošten udio poreza, a osiguravanje progresivnosti naših poreznih sustava središnji je dio naših zahtjeva.

23. lipanj je Dan otpora.

Protivimo se politikama štednje koje su donijele bijedu nakon financijske, ekonomske i socijalne krize 2008. i 2009.

Pandemija je pokazala kako plaćamo cijenu smanjenja javne potrošnje, posebno u zdravstvu i skrbi. Zalažemo se za komercijalizaciju i privatizaciju naših javnih usluga i potvrđujemo ulogu javnog sektora.

Radnici javnih službi oštro odbacuju diskriminaciju i rasizam.

Na ovaj dan javnih usluga zajedno smo za poštenu, socijalnu, zelenu i demokratsku Europu.

Video je dostupan na mnogim jezicima na YouTube kanalu EPSU-a.

23. 06 Međunarodni dan javnih službi #Ljudiiplanetispredprofita – za pravednu, socijalnu i zelenu Europu!

Public Service Day – 23 June – Celebration, Action, Resistance