Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

HSSMS-MT
“Najbolji obol kojeg sestra može dati narodu, jeste uvjerenje da je svaki čovjek vrijedan član ljudske zajednice, da ima svoja prava i dužnosti i da ga osposobi za borbu u životu”
17.09.2009.

MATICA HRVATSKIH SINDIKATA O SINDIKALNIM PROSVJEDIMA I STANJU U ZEMLJI

Na sastanku održanom 15. rujna 2009. godine, Malo vijeće Matice hrvatskih sindikata raspravljalo je o sindikalnim prosvjedima i stanju u zemlji.

U nastavku vam donosimo priopćenje za javnost: Stajališta Matice o sindikalnim prosvjedima i stanju u zemlji.

...o sindikalnim prosvjedima...

...o stanju u zemlji...