Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

30 Godina HSSMS-MT
HSSMS MT je u postupku izrade stručne dokumentacije u svrhu utvrđivanja beneficiranog radnog staža
  23.02.2022.

HSSMS MT je u postupku izrade stručne dokumentacije u svrhu utvrđivanja beneficiranog radnog staža

Potaknuti izjavama ministra zdravstva Vilija Beroša u medijima kako utvrđivanje staža osiguranja s povećanim trajanjem djelatnika u zdravstvu trebaju inicirati udruge i sindikati, obavještavamo članove i javnost da je Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara – medicinskih tehničara još 2019. godine pokrenuo postupak izrade stručne dokumentacije u svrhu utvrđivanja staža osiguranja s povećanim trajanjem za medicinske sestre i medicinske tehničare - beneficirani radni staž (za početak u djelatnosti hitne medicine i djelatnosti psihijatrije) te o svojoj namjeri obavijestio Ministarstvo zdravstva koje nam je u svojem odgovoru navelo da se u slučaju potrebe za dostupnošću pojedinih podataka koji su potrebni za izradu dokumentacije, a kojima raspolažu zdravstvene ustanove obratimo ravnateljima zdravstvenih ustanova. Međutim, zbog epidemije bolesti SARS CoV – 19, postupak je privremeno zaustavljen, ali smo u studenom prošle godine obavijestili Ministarstvo zdravstva da postupak nastavljamo u suradnji s ovlaštenom tvrtkom za usluge u području ispitivanja, zaštite i obrazovanja.

Izrada stručne dokumentacije na temelju koje se daje poticaj za utvrđivanje radnih mjesta i zanimanja na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem (beneficirani radni staž) proizlazi iz odredaba nekoliko zakona: Zakona o stažu osiguranja s povećanim trajanjem, Zakona o zaštiti na radu te podzakonskih propisa koji su doneseni na temelju tog Zakona te Pravilnika o metodologiji izrade stručne dokumentacije radi utvrđivanja staža osiguranja s povećanim trajanjem.

Moramo znati kako nije dovoljno samo dati poticaj ili inicijativu, sindikat je uz inicijativu odnosno zahtjev dužan dostaviti stručnu dokumentaciju izrađenu prema metodologiji koja je propisana Pravilnikom o metodologiji izrade stručne dokumentacije radi utvrđivanja staža osiguranja s povećanim trajanjem. Takva stručna dokumentacija, a radi utvrđivanja činjenica postoji li na radnom mjestu težina i štetnost za zdravlje i radnu sposobnost, mora sadržavati podatke o podnositelju poticaja, podatke o radnom mjestu, podatke o štetnim utjecajima na radnom mjestu, podatke o posljedicama štetnih utjecaja pri radu na zdravlje i radnu sposobnost, plan mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje razine štetnih utjecaja, razloge zbog kojih se ne mogu primjenom plana mjera ukloniti uzroci koji uzrokuju oštećenje zdravlja odnosno koji su osnova za priznavanje staža osiguranja s povećanim trajanjem te prijedlog zakonske odredbe s obrazloženjem.

Dakle, potrebno je prikupiti podatke o radnom mjestu na temelju analize sa stajališta svih štetnih utjecaja rada (opasnosti i štetnosti) s naglaskom na one koji u dužem djelovanju na zaposlenika mogu uzrokovati zdravstvena oštećenja s posljedicom gubitka radne sposobnosti, analize sa stajališta napora (tjelesnih napora, tjelesnih dinamičkih napora, tjelesnih statičkih napora, tjelesnih opterećenja zbog uporabe osobnih zaštitnih sredstava, opterećenja osjetila, psihofizioloških napora), analize dosadašnjih ozljeda na radu, bolovanja i nesposobnosti za rad koja su uzročena okolnostima radnog mjesta, nastalih profesionalnih bolesti, invalidnosti sa stajališta uvjeta radnog mjesta i štetnog utjecaja kao i analiza mogućeg kumulativnog i/ili sinergijskog djelovanja više štetnih utjecaja, analize tehničkih mjera zaštite na radu kojima se smanjuje rizik na radnom mjestu te analize primjene posebnih pravila zaštite na radu kojima se dodatno smanjuje rizik na radnom mjestu.

 Ovaj zahtjevni postupak HSSMS-MT će provoditi nekoliko mjeseci, a u skladu sa Zakonom snositi će i sve troškove izrade stručne dokumentacije. 

Na kraju želimo istaknuti da naš Sindikat punih 30 godina, kao strukovna, samostalna i dobrovoljna organizacija kroz različite oblike sindikalnog djelovanja i sindikalne borbe te industrijske akcije, kroz kolektivno pregovaranje i sklapanje kolektivnih ugovora kao reprezentativan sindikat u djelatnosti zdravstva  i na području javnih službi, štiti i unapređuje radno-pravni status, profesionalna prava i interese medicinskih sestara i medicinskih tehničara. Isto tako, naš Sindikat već dulji niz godina upozorava na opravdanost i potrebu utvrđivanja staža osiguranja s povećanim trajanjem (tzv. beneficirani radni staž) medicinskim sestrama i medicinskim tehničarima te smo u tom smislu i poduzeli potrebne radnje.

 

Za Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara – medicinskih tehničara:

 

    Predsjednica HSS MS – MT:                                                   Predsjednica Glavnog vijeća HSS MS - MT:

Brankica Grgurić, dipl. med. techn.                                                     Anica Prašnjak, bacc. med. techn.      

                       

 Priopćenje - HSSMS MT je u postupku izrade stručne dokumentacije u svrhu utvrđivanja beneficiranog radnog staža

                              

 

 


MSSMZSSNNEPSUPSIMatica Stanogradnja