Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

30 Godina HSSMS-MT
Europski dan prava pacijenata
  18.04.2024.

Europski dan prava pacijenata

Europski dan prava pacijenata obilježava se 18. travnja, kad se podsjećamo da su Europskom poveljom o pravima pacijenata iz 2002., prava pacijenata prihvaćena kao temeljna ljudska prava koja se moraju poštivati prilikom ostvarivanja zdravstvene zaštite u svim zdravstvenim sustavima Europske unije.

Prema Povelji, svatko ima pravo na pristup svim informacijama koje se odnose na njegovo zdravstveno stanje, na zdravstvene usluge, kao i na sam način njihova korištenja, ali i na sve mogućnosti koje pružaju znanstvena istraživanja i inovativne tehnologije. Isto tako, svatko polaže pravo na dostupnost zdravstvenih usluga, sukladno njegovim zdravstvenim problemima. Pacijenti imaju pravo aktivno sudjelovati u odlukama o vlastitom zdravlju, imaju slobodan izbor između različitih postupaka i zahvata, kao i na izbor pružatelja takvih usluga. Važno pravo je povjerljivost vlastitih podataka, a među njima su i oni o našem zdravstvenom stanju i mogućim dijagnostičkim i terapijskim postupcima, kao i zaštita privatnosti tijekom obavljanja pregleda.

Pacijent je svaka bolesna ili zdrava osoba koja traži i/ili prima pomoć zdravstvenog radnika kako bi ostvarila zdravstvenu uslugu za očuvanje i unapređenje života i zdravlja, sprječavanje bolesti, liječenje ili zdravstvenu njegu i rehabilitaciju. Prilikom korištenja zdravstvenih usluga, pacijenti, između ostalog, imaju pravo na dostupnost zdravstvenih usluga, na informaciju o svojem zdravlju i dostupnim uslugama, na izbor zdravstvenih postupaka temeljem odgovarajućih informacija, na povjerljivost i privatnost podataka o zdravstvenom stanju te brojna druga.

Dostupnost zdravstvenih usluga značajka je zdravstvenog sustava koja jamči građanima jednak pristup zdravstvenoj zaštiti. Premda Hrvatska u pravilu zadovoljava zdravstvene potrebe svojih građana, na Europskom zdravstvenom indeksu kojim se ocjenjuje učinkovitost, kvaliteta i dostupnost zdravstvenih sustava, nalazi se 24. mjestu u Europskoj uniji.

Hrvatski sabor donio je Zakon o zaštiti prava pacijenata 2004. godine, u kojemu su navedena prava kojima raspolaže svaki pacijent tijekom korištenja zdravstvenih usluga. Tim zakonom jamči se pravo na kvalitetnu i kontinuiranu zdravstvenu zaštitu primjerenu zdravstvenom stanju pacijenta, sukladno stručnim standardima i etičkim načelima te u najboljem interesu pacijenta, uz poštovanje osobnih stavova.

Vrijeme u kojem je pacijent imao ulogu pasivnog promatrača svojeg vlastitog liječenja pripada prošlosti, a današnji pacijent ima pravo i dužnost aktivno sudjelovati u svojem liječenju, ali i u preventivnim aktivnostima očuvanja zdravlja. To se ogleda i podrazumijeva i u suvremenim odnosima na međunarodnom tržištu zdravstvenih osiguranja, koja nagrađuju aktivan pristup očuvanju zdravlja.

Da bi pacijent mogao biti ravnopravnim sudionikom u procesu odlučivanja, neophodna je kvalitetna komunikacija prilagođena pacijentu – ne samo od strane zdravstvenog osoblja, nego i ostalih dionika iz područja zdravstvene i socijalne skrbi. 


MSSMZSSNNEPSUPSIMatica Stanogradnja