Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

30 Godina HSSMS-MT
E-Savjetovanje o izmjenama Zakona o radu
  15.07.2022.

E-Savjetovanje o izmjenama Zakona o radu

Pozivamo vas da pogledate te ukoliko ste zainteresirani, uključite se e-Savjetovanje na novi Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu.

Novi Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu možete preuzeti u nastavku.

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu


MSSMZSSNNEPSUPSIMatica Stanogradnja