Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

30 Godina HSSMS-MT
E-bilten Matice hrvatskih sindikata
  01.07.2021.

E-bilten Matice hrvatskih sindikata

Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara je član sindikalne središnjice Matice hrvatskih sindikata javnih službi te sudjeluje u radi i aktivnostima Matice.

Pozivamo Vas da pročitate e -bilten Matice za razdoblje ožujak-svibanj 2021., a sadrži zanimljive teme materijalnih prava radnika i sindikalnih aktivnosti.

E-BILTEN MATICE HRVATSKIH SINDIKATA OŽUJAK-SVIBANJ 2021.

 


MSSMZSSNNEPSUPSIMatica Stanogradnja