Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

30 Godina HSSMS-MT
E-bilten Matice hrvatskih sindikata za razdoblje listopad 2021. do veljača 2022. godine
  25.03.2022.

E-bilten Matice hrvatskih sindikata za razdoblje listopad 2021. do veljača 2022. godine

Poštovane/i,

u cilju kontinuiranog informiranja o radu Matice čiji je član i HSSMS MT, u prilogu vam dostavljamo E-bilten Matice hrvatskih sindikata za razdoblje listopad 2021. do veljača 2022. godine

Teme koje su obrađene u E-biltenu Matice su:

- Iz rada gospodarsko - socijalnog vijeća

- Povrat sindikalne imovine

- Pregovori za novi TKU

- Zakon o radu i rješavanje pitanja razlikovanja člana i nečlana Sindikata

- Cjeloživotno učenje i sustav vaučera

- Drugi dio 109. zasjedanja Međunarodne konferencije rada

- Dodaci kolektivnim ugovorima

- Planirana reforma zdravstva

- Direktiva o primjerenim minimalnim plaćama

- Direktiva o poboljšanju radnih uvjeta u radu putem platformi

- Zahtjev za potporu sporazumu o trijalogu o reviziji Uredbe o koordinaciji socijalne sigurnosti

U nastavku možete preuzeti E- bilten MHS.

E-bilten Matice hrvatskih sindikata za razdoblje listopad 2021. do veljača 2022. godine


MSSMZSSNNEPSUPSIMatica Stanogradnja