Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

HSSMS-MT
“Najbolji obol kojeg sestra može dati narodu, jeste uvjerenje da je svaki čovjek vrijedan član ljudske zajednice, da ima svoja prava i dužnosti i da ga osposobi za borbu u životu”
21.01.2020.

Dan socijalnog partnerstva

Dan socijalnog partnerstva

Povodom Dana socijalnog partnerstva Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Uprava za rad i zaštitu na radu, Samostalni sektor za socijalno partnerstvo upućujusocijalnim partnerima čestitke uz uvjerenje da će i buduća suradnja po pitanjima od zajedničkoga interesa biti kvalitetna te u duhu međusobnog razumijevanja i uvažavanja.

Hrvatski sabor 2007. godine 21. siječnja proglasio Danom socijalnog partnerstva.

Toga su dana 1994. godine Vlada Republike Hrvatske, poslodavci i sindikati postigli dogovor o institucionalnom socijalnom dijalogu čime je na snagu stupio "Osnovni tekst Sporazuma o osnivanju, nadležnosti i djelovanju Gospodarsko socijalnog vijeća".

Iznimno je značajan socijalni dijalog među partnerima o svim ključnim temama kao što su unaprijeđivanje tržišta rada, prava radnika i njihova pravna i socijalna zaštita.

Razmjena i uvažavanje stavova među socijalnim partnerima važan je segment razvoja modernog društva.

Po definiciji Međunarodne organizacije rada socijalni dijalog obuhvaća „sve vrste pregovora, savjetovanja ili jednostavno razmjene informacija između predstavnika vlada, poslodavaca i radnika ili između samih socijalnih partnera o pitanjima od zajedničkog interesa vezanima uz ekonomsku i socijalnu politiku“.

Temelj učinkovitog socijalnog dijaloga i partnerstva nalaze se u povjerenju, toleranciji, uvažavanju, privrženosti tom zadatku njegovih aktera, i opredjeljenju za usklađivanje posebnih i općih interesa, te primarno spremnosti na preuzimanje ne samo prava, već i odgovornosti za uspostavu uvjeta za gospodarski rast i razvoj, uz jačanje administrativnih, tehničkih i stručnih kapaciteta svih partnera i na svim razinama na kojima se odvija socijalni dijalog.