Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

HSSMS-MT
“Najbolji obol kojeg sestra može dati narodu, jeste uvjerenje da je svaki čovjek vrijedan član ljudske zajednice, da ima svoja prava i dužnosti i da ga osposobi za borbu u životu”
29.05.2020.

Dan državnosti, 30. svibnja 2020.

Dan državnosti, 30. svibnja 2020.

 Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara – medicinskih tehničara svim članovima sindikata, kao i svim građanima Republike Hrvatske želi sretan Dan državnosti, simbol uspostave slobodne i samostalne hrvatske države.