Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

HSSMS-MT
“Najbolji obol kojeg sestra može dati narodu, jeste uvjerenje da je svaki čovjek vrijedan član ljudske zajednice, da ima svoja prava i dužnosti i da ga osposobi za borbu u životu”
19.09.2013.

Podrška Novog sindikata zdravstva iz Srbije

Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara primio je poruku Novog sindikata zdravstva Srbije čiji članovi izražavaju sindikalnu solidarnost i žele mnogo uspjeha svim članovima HSSMS - MT  te svim radnicima u zdravstvu u borbi za ostvarenjem svih pravednih ciljeva.

više...
18.09.2013.

Podrška Sindikata Porezne uprave Hrvatske

Sindikat Porezne uprave Hrvatske želi mnogo uspjeha svim članovima Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara - medicinskih tehničara u borbi za ostvarenjem cilljeva.

više...
18.09.2013.

Promišljanje i podrška prof.dr.sc. Mirka Štifanića

Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara primio je podršku cijenjenog prof.dr.sc. Mirka Štifanića, a svoje promišljanje i podršku izrazio je u svom pismu Demokracija straha.

više...
18.09.2013.

Podrška Hrvatskih laburista - stranka rada

Hrvatski laburisti - stranka rada podupire štrajk medicinskih sestara i liječnika protiv daljnjeg urušavanja zdravstva.

više...
18.09.2013.

Podrška Hrvatske udruge vojnih invalida Domovinskog rata Zadar

Hrvatska udruga vojnih invalida Domovinskog rata Zadar uputila je pismo podrške Hrvatskom strukovnom sindikatu medicinskih sestara - medicinskih tehničara u želji da se ostvare sva prava  zaposlenih u zdravstvu.

više...
18.09.2013.

Podrška Hrvatske socijalno - liberalne stranke

Hrvatska socijalno - liberalna stranka daje potporu Hrvatskom strukovnom sindikatu medicinskih sestara - medicinskih tehničara podršku u svim zahtjevima i nastojanjima da se izbore kako za prava zaposlenih u sustavu zdravstva tako i za prava pacijenata.

više...
18.09.2013.

Pismo podrške Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske

Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama Hrvatske  uputilo je Hrvatskom strukovnom sindikatu medicinskih sestara - medicniskih tehničara pismo u kojem pružaju potpunu podršku u borbi za prava svojih članova i prava svih radnika u zdravstvu.

više...
17.09.2013.

Podrška Sindikata policije Hrvatske

U nastavku Vam donosimo pismo podrške Sindikata policije Hrvatske u kojem podržavaju organizaciju štrajka Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara - medicinskih tehničara u ispunjenju opravdanih ciljeva.

više...
17.09.2013.

Obavijest o štrajku

Nastavno na sve aktivnosti vezane za organizaciju i provedbu štrajka o kojima ste već do sada vrlo dobro upoznati ovim putem Vas još jednom obavještavamo da štrajk mediicnskih sestara i medicinskih tehničara počinje u srijedu, 18 rujna 2013. godine i trajati će sve do ispunjenja zahtjeva koja je sindikat postavio Vladi Republike Hrvatske.

više...
17.09.2013.

Podrška Zbora udruge veterana hrvatskih gardijskih postrojbi

Brojnim pristiglim pismima podrške koje ovih dana pristižu na adresu Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara - medicinskih tehničara pridružuje se i Zbor udruga veterana hrvatskih gardijskih postrojbi koji izražava potpunu potporu u svim akcijama u radu Sindikata.

više...
17.09.2013.

Nastavak socijalnog dijaloga

Dana 16. rujna 2013. godine Pregovarački odbor Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara - medicinskih tehničara odazvao se pozivu sa resornim ministrom na sastanak o socijalnom dijalogu.

više...