Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

HSSMS-MT
“Najbolji obol kojeg sestra može dati narodu, jeste uvjerenje da je svaki čovjek vrijedan član ljudske zajednice, da ima svoja prava i dužnosti i da ga osposobi za borbu u životu”
04.04.2014.

Zakon o uskrati prava na uvećanje plaća po osnovi ostvarenih godina radnog staža

Dana 21. ožujka 2014. godine Hrvatski sabor je usvojio Zakon o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža.

više...
28.03.2014.

STRUČNI SASTANAK U KBC ZAGREB - 27.03.2014.

Dana 27. ožujka 2014. godine održan je Stručni sastanak u KBC Zagreb na temu "Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja".

više...
28.03.2014.

Predavanje u Virovitici - 26.03.2014.

Predsjednica Glavnog vijeća Anica Prašnjak i Odvjetnica Margita Plažanin održale su 26. ožujka 2014. predavanje u Općoj bolnici Virovitica na temu "Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja", uz pravni osvrt na primjenu Kolektivnog ugovora u zdravstvu.

više...