Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

HSSMS-MT
“Najbolji obol kojeg sestra može dati narodu, jeste uvjerenje da je svaki čovjek vrijedan član ljudske zajednice, da ima svoja prava i dužnosti i da ga osposobi za borbu u životu”
22.05.2014.

sastanak s predsjednicom ustavnog suda

Dana 21. svibnja 2014. godine održan je sastanak predsjednika Matice sindikata Vilima Ribića i predsjednice Glavnog vijeća Anice Prašnjak s predsjednicom Ustavnog suda Jasnom Omejec.

više...
16.05.2014.

PREDAVANJE U ZADRU

Predsjednica Glavnog vijeća Anica Prašnjak i pravnica Margita Plažanin održale su 13. svibnja 2014. godine predavanje u Općoj bolnici Zadar.

više...
16.05.2014.

Nacionalno vijeće

Dana 09. svibnja održan je 02. sastanak IV saziva Nacionalnog vijeća u Maloj dvorani KD "Vatroslav Lisinski".

više...
05.05.2014.

Međunarodni dan primalja

Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara čestita svim primaljama, članicama Sindikata i svima ostalima koji se bave ovim časnim zanimanjem Međunarodni dan primalja.

više...
01.05.2014.

Sretan vam Međunarodni praznik rada

Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara-medicinskih teničara želi svim članovima sretan Međunarodni praznik rada.

više...
29.04.2014.

Optika Sandra

Matica sindikata je potpisala ugovor o poslovnoj suradnji sa Optikom Sandra, Maksimirska 57a, Zagreb.

više...