Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

HSSMS-MT
“Najbolji obol kojeg sestra može dati narodu, jeste uvjerenje da je svaki čovjek vrijedan član ljudske zajednice, da ima svoja prava i dužnosti i da ga osposobi za borbu u životu”
novost-slika
15.07.2014.

Stručni sastanak u Psihijatrijskoj bolnici Lopača

Dana 14. srpnja 2014. godine održan je Stručni sastanak u Psihijatrijskoj bolnici Lopača.

više...
20.06.2014.

Sastanak s ministrom zdravlja

HSSMS-MT je s ostalim pozvanim sindikatima dana 18. lipnja 2014. godine održao sastanak u Ministarstvu zdravlja s novim ministrom zdravlja dr. Sinišom Varga i suradnicima.

više...
22.05.2014.

sastanak s predsjednicom ustavnog suda

Dana 21. svibnja 2014. godine održan je sastanak predsjednika Matice sindikata Vilima Ribića i predsjednice Glavnog vijeća Anice Prašnjak s predsjednicom Ustavnog suda Jasnom Omejec.

više...