Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

30 Godina HSSMS-MT
  17.03.2009.

SINDIKATI NE POPUŠTAJU

Na današnjem sastanku sindikata javnih i državnih službi i predstavnika Vlade o rebalansu proračuna, sindikati nisu pristali na smanjenje plaća državnim i javnim službenicima i namještenicima za šest posto. Sindikati bi na smanjenje pristali

  16.03.2009.

SASTANAK PREDSTAVNIKA SINDIKATA S PREDSJEDNIKOM MESIĆEM

Danas su predstavnici sindikata razgovarali s predsjednikom Stjepanom Mesićem o gospodarskoj krizi koja je zahvatila Hrvatsku. Sindikati su nezadovoljni

  13.03.2009.

SINDIKATI NE DAJU PLAĆE

Matica hrvatskih sindikata i Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika jučer su na zajedničkoj press konferenciju najavili pokretanje medijske kampanje za istinu o plaćama u javnim i državnim službama.

  02.03.2009.

ODRŽANO VELIKO VIJEĆE MATICE HRVATSKIH SINDIKATA

U subotu, 28. veljače održano je Veliko vijeće Matice hrvatskih sindikata koje se redovito održava jednom godišnje. Raspravljalo se o aktualnoj situaciji i pokušaju smanjivanja plaća.

  25.02.2009.

REAKCIJA NA NOVINSKE NAPISE O PRISTANKU SINDIKATA NA ZAMRZAVANJE PLAĆA

Nakon sjednice Gospodarsko-socijalnog vijeća održane 23. veljače, jučer su objavljeni neki novinski naslovi i tekstovi koji sugeriraju kako je gospodin Ribić

  22.01.2009.

DEMAGOGIJA KOJA RUŠI SUSTAV PLAĆA

Na jučerašnjoj press konferenciji Matice hrvatskih sindikata, Zdenka Gizdić i Vilim Ribić komentirali su Prijedlog zakona o plaćama državnih službenika.

  14.01.2009.

NOVOSTI O PLAĆAMA

Matica hrvatskih sindikata održala je 13. siječnja 2009. godine konferenciju za tisak o plaćama i njihovom konstantnom rastu unatoč krizi.

  12.01.2009.

MATICA O ZABRANI RADA NEDJELJOM

U nastavku vam donosimo  sažetak press konferencije održane u petak 9. siječnja 2009., objavljen u Večernjem listu 10. siječnja 2009. godine.

  19.12.2008.

OSNOVICA ZA PLAĆE POVEĆANA 6 %

Na današnjoj, 60. sjednici Vlade Republike Hrvatske prva točka dnevnog reda je Prijedlog odluke o visini osnovice za izračun plaća korisnika državnog proračuna.

  05.12.2008.

KONAČNA ODLUKA O PLAĆAMA

Na današnjoj sjednici Vlade očekuje se konačna potvrda o odustajanju od planiranog zamrzavanja plaća u državnim i javnim službama.

MSSMZSSNNEPSUPSIMatica Stanogradnja