Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

30 Godina HSSMS-MT
  21.11.2008.

45 ZAHTJEVA MATICE HRVATSKIH SINDIKATA

Matica hrvatskih sindikata održala je danas konferenciju za novinare na kojoj su prezentirani zahtjevi s kojima će Matica ući u pregovore o Proračunu i poziciji plaća. Eventualni dogovor koji bi donio korist članovima sindikati Matice, pa i Sindikat znanosti, dati će na referendum svojim članovima.  

Matica ima 45 zahtjeva od kojih je manji dio predmet mogućeg kolektivnog ugovora o kojem će se članovi izjašnjavati na referendumu dok je veći dio predmet socijalnog pakta koji će se dogovarati zajedno s ostalim sindikalnim središnjicama. Ovdje Vas o tome detaljno informiramo radi razumjevanja platforme s koje pregovaramo na dvije razine (sindikata i sindikalnih središnjica). 

Smisao ovih zahtjeva je cjelokupna redefinicija ekonomske i socijalne politike i zaštita plaća u javnom sektoru. Sindikati javnih službi sigurno neće pristati na rješenja koja neće biti u skladu s voljom većine članova.

...popis zahtjeva...

...audio snimka konferencije...

...Vlada nudi veće plaće tek od srpnja 2009.g....


MSSMZSSNNEPSUPSIMatica Stanogradnja