Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

HSSMS-MT
“Najbolji obol kojeg sestra može dati narodu, jeste uvjerenje da je svaki čovjek vrijedan član ljudske zajednice, da ima svoja prava i dužnosti i da ga osposobi za borbu u životu”

Linkovi

MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE

SINDIKATI U ZDRAVSTVU

MATICA HRVATSKIH SINDIKATA

SINDIKALNE SREDIŠNJICE

MEDIJI

Dnevni tisak

Televizija, radio, web-portali