Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

30 Godina HSSMS-MT

Stambeno zbrinjavanje članova

Stambeno zbrinjavanje članova

Informacije o stanovima za članove sindikata Matice hrvatskih sindikata pogledajte na web stranici Matice stanogradnje.

Pročitajte više
MSSMZSSNNEPSUPSIMatica Stanogradnja