Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

HSSMS-MT
“Najbolji obol kojeg sestra može dati narodu, jeste uvjerenje da je svaki čovjek vrijedan član ljudske zajednice, da ima svoja prava i dužnosti i da ga osposobi za borbu u životu”

Statut i pravilnici

Interne akte Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara - medicinskih tehničara mogu preuzeti ovlaštene osobe na slijedećem linku:

 

http://hssms-mt.hr/dokumenti/