Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

HSSMS-MT
“Najbolji obol kojeg sestra može dati narodu, jeste uvjerenje da je svaki čovjek vrijedan član ljudske zajednice, da ima svoja prava i dužnosti i da ga osposobi za borbu u životu”

Glavno vijeće

Članovi V. saziva Glavnog vijeća HSSMS MT:

 1. Ackermann Drago - KBC Osijek
 2. Armano Ljerka - KBC Sestre milosrdnice
 3. Car Marković Anica - OB Virovitica
 4. Ćupić Dragana - Zadar
 5. Deković Silvana - OB Šibenik
 6. Farkaš Dijana - Čakovec
 7. Kucljak Gordana - OB Vinkovci
 8. Lončar Ivana - Bolnica Klenovnik
 9. Magdić Anka - DZ Slunj
 10. Marin Prižmić Iris - KBC Split
 11. Marinić Davorka - OB Sisak
 12. Matošić Tomislav - PB Rab
 13. Miletić Zdravko - OB Slavonski Brod
 14. Petrović Nela - OŽB Požega
 15. Pezelj Josip - Gospić
 16. Placento Harolt - OŽB Našice
 17. Rossmanith Suzana - OB Pula
 18. Sambol Ljiljana - OB Koprivnica
 19. Serdarević Nermin - DZ Daruvar
 20. Šinjak Zoran - OB Zabok
 21. Večerin Ivan - OB Dubrovnik
 22. Vrbnjak Petra - KB Sveti Duh
 23. Vujević Mladenka - DZ SDŽ
 24. Zaninović Nataša - DZ Zagreb centar