Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

HSSMS-MT
“Najbolji obol kojeg sestra može dati narodu, jeste uvjerenje da je svaki čovjek vrijedan član ljudske zajednice, da ima svoja prava i dužnosti i da ga osposobi za borbu u životu”

Stručna služba

Anica Prašnjak, bacc.med.techn.

Predsjednica Glavnog vijeća i voditeljica Stručne službe

 

Marijana Smolčić, bacc.med.techn.

Voditelj općih poslova - stručni suradnik za sestrinska pitanja

      

Nataša Matejaš Brlić, dipl. iur.

Pravnik 

 

Marina Hodak

Računovodstveni referent - Likvidator

 

Marija Berislavić, mag.oec.

Računovodstveni referent

 

Ivana Kobešćak Rožić, bacc. admin. publ.,
Referent općih poslova

 

Danica Tabak

Dostavljačica i spremačica