Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

HSSMS-MT
“Najbolji obol kojeg sestra može dati narodu, jeste uvjerenje da je svaki čovjek vrijedan član ljudske zajednice, da ima svoja prava i dužnosti i da ga osposobi za borbu u životu”

Čelništvo

 

Anica Prašnjak, bacc.med.techn.

                                  

Predsjednica Glavnog vijeća

 

Brankica Grgurić, dipl.med.techn.

 

Predsjednica Sindikata