Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

HSSMS-MT
“Najbolji obol kojeg sestra može dati narodu, jeste uvjerenje da je svaki čovjek vrijedan član ljudske zajednice, da ima svoja prava i dužnosti i da ga osposobi za borbu u životu”

Podružnice sindikata

Rb.  Ime podružnice / Broj podružnice

 1. Krapinske Toplice / 1
 2. Specijalna bolnica za plućne bolesti / 3
 3. Klinički bolnički centar «Sestre milosrdnice» / 4
 4. Opća bolnica Sisak / 5
 5. Dom zdravlja Ivanić Grad / 6
 6. Vukovar / 7
 7. Dom zdravlja zagreb zapad / 8
 8. Psihijatrijska bolnica «Jankomir» / 12
 9. Velika Gorica / 13
 10. Ogulin / 14
 11. Dom zdravlja Peščenica / 15
 12. Klinička bolnica Vuk Vrhovac / 16
 13. Klinička bolnica Merkur / 17
 14. Zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba / 18
 15. Split / 19
 16. Opća bolnica Koprivnica / 20
 17. Zadar / 21
 18. Klinički bolnički centar «Zagreb» / 22
 19. Opća bolnica Sveti duh / 23
 20. Klinička bolnica Jordanovac / 24
 21. Klinika za ženske bolesti i porode / 25
 22. Traumatološka klinika / 27
 23. Dječja bolnica Srebrnjak / 28
 24. Stomatološka poliklinika / 31
 25. Osijek / 32
 26. Dom zdravlja Zagreb centar / 33
 27. Slavonski brod / 34
 28. Specijalna bolnica za kronične bolesti dječje dobi Bistra / 35
 29. Čakovec / 36
 30. Dom zdravlja Maksimir / 37
 31. Infektološka klinika / 38
 32. Centar Stančić / 39
 33. Pakrac / 40
 34. Klinika za dječje bolesti / 41
 35. Dom zdravlja Samobor / 42
 36. Srčana poliklinika / 44
 37. Bolnica Rovinj / 45
 38. Šibenik / 46
 39. Našice / 47
 40. Zabok / 48
 41. Opća bolnica Vinkovci / 50
 42. Klinika za tumore / 51
 43. Klinička bolnica Dubrava / 54
 44. Požega / 55
 45. Dom zdravlja Zaprešić / 56
 46. Specijalna bolnica Goljak / 57
 47. Opća bolnica Dubrovnik / 58
 48. Ustanova za zdravstvenu njegu u kući / 59
 49. Karlovac / 61
 50. Opća bolnica Varaždin / 62
 51. Dom zdravlja Vinkovci / 65
 52. Varaždin / 66
 53. Dom zdravlja Poreč / 67
 54. Psihijatrijska bolnica Popovača / 69
 55. Knin / 71
 56. Dom zdravlja Valpovo / 72
 57. Dom zdravlja Našice / 73
 58. Dom zdravlja Imotski / 74
 59. «Sloga» Karlovac / 75
 60. Dom zdravlja «Sveti Ante» / 76
 61. Dom zdravlja Slunj / 77
 62. Dom zdravlja Kaštela / 78
 63. Specijalna bolnica za med. rehabilitaciju i fizikalnu terapiju «Stubičke Toplice» / 79
 64. Dom zdravlja Županja / 80
 65. Dom zdravlja Rijeka / 81
 66. Psihijatrijska bolnica «Vrapče» / 82
 67. Bolnica Lipik / 83
 68. Bolnica Klenovnik / 84
 69. Psihijatrijska bolnica Rab / 85
 70. Krk / 86
 71. Dom zdravlja Vukovar / 87
 72. Ustanova za hitnu medicinsku pomoć Split / 88
 73. Klinički bolnički centar Split / 89
 74. Daruvar / 91
 75. Opća bolnica Virovitica / 93
 76. Dom zdravlja Krapinsko zagorske županije / 94
 77. Klinika za ortopediju Lovran / 96
 78. Korčula / 97
 79. Specijalna bolnica za produženo liječenje Duga Resa / 98
 80. Kutina / 99
 81. Opća bolnica Nova Gradiška / 100
 82. DZ «Dr. A. Štampar» Nova Gradiška / 101
 83. Dom zdravlja Beli Manastir / 102
 84. Podružnica PZZ Osijek / 103
 85. HMP - OBŽ - Osijek / 104
 86. Lječilište Bizovačke Toplice / 106
 87. Novska / 107
 88. Novi Marof / 108
 89. OB Bjelovar / 109
 90. OB Pula / 110
 91. Psihijatrijska bolnica Lopača /111
 92. Gospić / 112